>Tilbage til 3K's forside

Uddannelsen

Uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation er en mellemlang videregående uddannelse og varer 4 år. 

Uddannelsen er opbygget i moduler, der veksler mellem teoretisk undervisning og praktikophold. Der er gode muligheder for tværfaglige undervisningsforløb og studieophold i udlandet. 

Mere om Uddannelsen

1. år
Tema
Profession, opgave og kontekst
Tværfagligt uddannelseselement
Teori
Teori
Praktik
Teori
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
2. år
Tema
Dannelse og professionsidentitet
Tværfagligt uddannelseselement
Teori
Teori
Teori
Teori
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
3. år
Tema
Det tværkulturelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde
Tværprofe.
arbejde
Fordybelses-forløb
Valgfrit
Teori
Teori
Teori
Teori
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
4. år
Tema
Udvikling af praksis og profession
Praktikforløb
Bachelorforløb
Praktik
Teori
Bachelorprojekt    
30 ECTS
15 ECTS
15 ECTS

Baggrunden for 3K

Arbejdsfeltet i kirker og kirkelige organisationer har ændret karakter, og gennem de sidste 20 år er der kommet flere nye stillinger på det kirkelige arbejdsmarked. For at dække det stigende behov for kultur og kristendomsformidling, blev den 4-årige professionsbacheloruddannelse Kristendom, kultur og kommunikation (3K) etableret d. 30. august 2010.

Særligt har udviklingen af sognehjælperstillingen været igangsætter for arbejdet med 3K-uddannelsen. Med en 3K-uddannelsen er det muligt at få jobs på blandt andet det kirkelige område og sociale område, f.eks. i non-profit organisationer, frivillig-organisationer m.m. Her er eksempler stillinger, der har været med til at forme uddannelsen:

  • netværksarbejdere
  • kommunikationskonsulenter
  • ungdomskonsulenter
  • kulturarbejdere
  • boligsociale medarbejdere

...og flere til. Der er mange muligheder med en 3K-uddannelse i bagagen.