>Tilbage til 3K's forside

Uddannelsen

Uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation er en mellemlang videregående uddannelse og varer 4 år. 

Uddannelsen er opbygget i moduler, der veksler mellem teoretisk undervisning og praktikophold. Der er gode muligheder for tværfaglige undervisningsforløb og studieophold i udlandet. 

Mere om Uddannelsen

1. år
Tema
Profession, opgave og kontekst
Tværfagligt uddannelseselement
Teori
Teori
Praktik
Teori
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
2. år
Tema
Dannelse og professionsidentitet
Tværfagligt uddannelseselement
Teori
Teori
Teori
Teori
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
3. år
Tema
Det tværkulturelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde
Tværprofe.
arbejde
Fordybelses-forløb
Valgfrit
Teori
Teori
Teori
Teori
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
4. år
Tema
Udvikling af praksis og profession
Praktikforløb
Bachelorforløb
Praktik
Teori
Bachelorprojekt    
30 ECTS
15 ECTS
15 ECTS

Baggrunden for 3K

Uddannelsen 3K skal dække det stigende behov for kultur og kristendomsformidling i kirker og kirkelige organisationer

Arbejdsfeltet i kirker og kirkelige organisationer har ændret karakter.
Og der er kommet mange nye stillinger gennem de sidste 20 år på det kirkelige arbejdsmarkedet.

Især har udviklingen af sognehjælperstillingen været igangsætter for arbejdet med 3K uddannelsen.

Eksempler på andre stillinger, der har været med til at forme uddannelsen:
netværksarbejdere
kommunikationskonsulenter
ungdomskonsulenter
kulturarbejdere
boligsociale medarbejdere med flere

Den 30. august 2010 startede den 4-årig professionsuddannelse i Kristendom, kultur og kommunikation. Vi kalder uddannelsen for3K.