>Tilbage til hjemmeplejens forside

Kontakt

Du kan kontakte Diakonissestiftelsens Hjemmepleje på:

T: 38 38 45 00
E: dst-hjpl@diakonissen.dk

 

Kontakt Frederiksberg Kommune
Vil du have Diakonissestiftelsens Hjemmepleje som din daglige hjælp, skal du kontakte Frederiksberg Kommune.

T: 38 21 50 20
E: hjemmeplejen@frederiksberg.dk

Hjemmeside:

http://www.frederiksberg.dk/da/Borger/Aeldre/Hjemmehjaelp-og-sygepleje/Hjemmehjaelp.aspx